0
    
 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า ของ EXTECH ด้วยประสบการณ์ทีมีมายาวนานกว่า 10 ปี ที่เราได้รับการคัดเลือก และความไว้วางใจจากลูกค้าในองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำเข้าสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และได้รับ ความนิยมจากต่างประเทศ มาแนะนำให้กับลูกค้าเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมมามอบให้กับลูกค้าในประเทศ

เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญได้รับการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต ที่จะคอยให้บริการ และให้คำแนะนำต่างๆ กับลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด