0
our service

บริการของ Electronic Solution Co., Ltd.
บริการให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบการทดสอบต่าง ๆ ที่ให้การทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อเพิ่มคุณภาพให้สินค้า ส่งเสริมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเรายังให้คำปรึกษาทางด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง จึงทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า บริการการซ่อมบำรุงที่ท่านได้รับจากเรานั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลสินค้า หรือการบริการต่าง ๆ เบื้องต้น สามารถดูรายละเอียดจากหน้า contact us ได้ทันที